גם הוא ישראל ביתנו

גם הוא ישראל ביתנו

מישקה בן-דוד, סופר, ד"ר לספרות, לשעבר בכיר במוסד, מרצה לספרות ולקולנוע ומנהל התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים. גם הוא תומך במפלגת 'ישראל ביתנו'!
קראו את דבריו המחכימים שפרסם:
"למה ישראל ביתנו? אני תומך בישראל ביתנו בהיותה המפלגה היחידה בישראל שמציבה תוכנית עקבית וברורה שעשויה להציל את המדינה מפני איבוד צביונה היהודי-ציוני והליברלי-דמוקרטי.
ישנם שני נושאים המהווים איום על המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-ציונית וליברלית-דמוקרטית: הבדלנות הערבית והבדלנות החרדית.
לבדלנות של שתי קבוצות אלה מכנים משותפים: אי הכרה באתוס הציוני, הליברלי והדמוקרטי של המדינה;
יצירת אוטונומיות;
אי נשיאה בנטל הביטחוני והכלכלי;
הסתמכות על קצבאות לצרכי למחייה וקצב ילודה גבוה משאר החברה בישראל.
מפלגת ישראל ביתנו נותנת פתרונות פרגמטיים וליברליים לבעיות הללו, המשקפים את מאווייהם של מרבית אזרחי ישראל."

הרשמה לרשימת תפוצה