דבר יו"ר המפלגה לחג הפסחא

דבר יו"ר המפלגה לחג הפסחא

היום חוגגים אזרחי המדינה הארמים נוצרים את חג הפסחא. אני מברך את בני העדה הנוצרית בישראל שרבים מבניה נאמנים למדינה ותורמים לה. החג שחל במקביל לחג הפסח שאותו אנו חוגגים מדגיש את המשותף לשתי הדתות. אני מברך גם את אנשי צד״ל שהיו ונשארו שותפים אמיתיים של מדינת ישראל.
״ישראל ביתנו״ מאמינה בזכותם של בני העדה הנוצרית להיות חלק אינטגרלי מהמדינה על בסיס העיקרון של נאמנות למדינה ושיוויון בחובות ובזכויות. אנו מאמינים בהושטת יד לכל בני המיעוטים החיים בישראל וחפצים בהשתלבותם בחיי המדינה, ובמקביל אנו מאמינים כי יש לפעול ביד קשה נגד אלו הפועלים נגד המדינה תוך שהם מנצלים את היותם אזרחיה. חג פסחא שמח.