ההצעה שלי לביטול מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר אושרה ע״י הממשלה.

ההצעה שלי לביטול מטה התשתיות הלאומיות במשרד האוצר אושרה ע״י הממשלה.

צמצום הכפילויות במשרדי הממשלה השונים יחסוך עשרות מיליוני שקלים לטובת הציבור ויוביל להתייעלות מקצועית. זה אחד הדברים הראשונים שביקשתי לבצע כשנכנסתי לתפקידי כשר האוצר והיום התחלנו בתהליך.

כפי שהתחייבתי, המטרה שלנו היא לשקם את הכלכלה בלי גזירות, בלי העלאת מיסים ותוך מקסימום התייעלות. אצלנו מילה זו מילה וכך נמשיך לפעול.

הרשמה לרשימת תפוצה