הודעה מטעם הוועדה המתמדת לפי סעיף 113 לתקנון המפלגה

הודעה מטעם הוועדה המתמדת לפי סעיף 113 לתקנון המפלגה

הוועדה המתמדת הפועלת מכוח תקנון מפלגת "ישראל ביתנו",מודיעה בזאת לציבור חברי המפלגה, כי היא שוקדת בימים אלה על הכנתה של רשימת המועמדים לכנסת, אשר תובא לאישור מוסדות המפלגה בהתאם לסעיפים 113 ו-114 לתקנון.

המעוניין להציג את מועמדותו להיכלל ברשימה האמורה, מוזמן לעשות כן בכתב, בצירוף קורות חיים החל מיום 4 ביולי ועד ליום 14 ליולי 2019 (עד השעה 12:00), לפי הכתובת המפורטת להלן:

בדואר: אל הוועדה המתמדת, מפלגת ישראל ביתנו,

רחוב ירמיהו 78 ירושלים, מיקוד: 9446758, דוא"ל: ndi.register22@gmail.com

*  המועמד שאינו עומד בקריטריון של חברות במפלגה, רשאי לפי סעיף 17 ב' לתקנון המפלגה, להגיש בקשה מיוחדת לאישור של

    יו"ר המפלגה.

 

**  לפי סעיף 113 א' לתקנון המפלגה, רשאית הוועדה לקבוע כתנאי לטיפול בפנייה, כי המבקש ישלם דמי רצינות בגובה של עד 500 ₪ שלא יוחזר בכל מקרה וייחשב כתרומה למפלגה.

 

                                                          

Related Posts