הודעה מטעם הוועדה המתמדת

הודעה מטעם הוועדה המתמדת

הודעה מטעם הוועדה המתמדת לפי סעיף 113 לתקנון המפלגה

הוועדה המתמדת הפועלת מכוח תקנון מפלגת "ישראל ביתנו"

מודיעה מאת לציבור חברי המפלגה, כי היא שוקדת בימים אלה על הכנתה של רשימת המועמדים לכנסת ה -24, אשר תובא לאישור מוסדות המפלגה בהתאם לסעיפים 113 ו -114 לתקנון.

המעוניין להציג את מועמדותו להכלל ברשימה האמורה, מוזמן לעשות כן בכתב, בצירוף קורות חיים החל מיום 10 לינואר ועד ליום 24 לינואר 2021 (עד השעה 12:00), לפי הכתובת המפורטת להלן: בדוא"ל: [email protected]

*המועמד שאינו עומד בקריטריון של חברות במפלגה, רשאי לפי סעיף 17 ב' לתקנון המפלגה, להגיש בקשה מיוחדת לאישור של יו"ר המפלגה.

**לפי סעיף 113 א' לתקנון המפלגה, רשאית הוועדה לקבוע כתנאי לטיפול בפנייה, כי המבקש ישלם דמי רצינות בגובה של עד 500 ש"ח שלא יוחזר בכל מקרה וייחשב כתרומה למפלגה.

המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

בברכה,
הוועדה המתמדת

הרשמה לרשימת תפוצה