חקיקה בכנסת ה- 20

 

מתחילת כהונתה של הכנסת ה- 20 ב-31 במרץ 2015,  סיעת "ישראל ביתנו" יזמה חוקים רבים בסוגיות בהן אנו עוסקים מזה כ-20 שנה. להלן חלק מהעשייה הענפה בנושאי ביטחון, חברה ורווחה, ודת ומדינה. כל החוקים המפורטים מטה, עברו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל.

חוקים ביטחוניים/לאומיים

 1. מניעת ניכוי שליש למחבלים – ועדת השחרורים לא תהיה מוסמכת לשחרר על תנאי ממאסר מי שהורשע בביצוע עבירת רצח, או ניסיון לרצח שהם מעשה טרור. החוק יחול על מורשעים בבית משפט אזרחי וצבאי.
 2. חוק יסוד הכנסת: תיקון סעיף 7א - החוק קובע שלצורך פסילת מועמד מלהתמודד בבחירות לכנסת בעילה של תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, יתהפך בנסיבות מסוימות נטל ההוכחה, והמועמד הוא שיצטרך להוכיח שאינו תומך במאבק מזוין.
 3. הצעת חוק סוכני חוץ - יצירת מנגנון המגדיר ארגון הזוכה למימון של ישות מדינית זרה, בשל התחייבותו לקדם את האינטרסים שלה או של מי שאינם אזרחים ישראלים, כסוכן חוץ של אותה מדינה. על פי ההצעה יחולו על ארגון זה חובות של דיווח וגילוי. 

 חקיקה למען חיילים משוחררים, מילואימניקים ואנשי כוחות הביטחון

 1. חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - קרן לתמיכה בחיילים משוחררים בודדים) - החוק מעניק לחיילים בודדים משוחררים סיוע בסך עד 1,000 ₪ בחודש למשך שנה בשכר דירה.
 2. חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – השתתפות בהוצאות שכירות או בניית בית מכספי הפיקדון) - מעתה חיילים משוחררים יוכלו להשתמש בכספי הפיקדון גם לתשלום שכר דירה וגם לבניית בית, בעיקר בישובים הכפריים.
 3. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5) - החוק בא למנוע אי כניסתם של אנשי כוחות הביטחון למקומות בידור ולמקומות ציבוריים בשל היותם לבושים במדים, לרבות אזרחים הלובשים בגדים ועליהם סמלי כוחות הביטחון.
 4. הקלות במס למשרתי מילואים- הפחתת שיעור המס שחל על תגמולים למשרתי מילואים מ-25%- ל-10%.

חקיקה למען אוכלוסיית העולים החדשים ואזרחים וותיקים

 1. מענק חימום - החוק מעניק מענק חד-שנתי על סך 553 ₪ (נכון לדצמבר 2017) לכל אזרח ותיק המתקיים מקצבת זקנה והבטחת הכנסה (כ-200,000 אזרחים).
 2. תוספת ותק לקצבת זקנה - תיקון לחוק לפיו צומצמה הפריסה ל-3 פעימות במקום 4, כך שמיום 28.1.2019 יקבל כל גמלאי תוספת חודשית של 20% לקצבה. את התוספת יקבלו כ-430 אלף גמלאים וגמלאיות.
 3. חוק הדרכונים - הוצאת דרכון ישראלי למן היום הראשון לעלייה לארץ, ללא שנת המתנה לפי לשון החוק המקורית.

חקיקה בנושא זכויות עובדים

 1. חוק הזכות לעבודה בישיבה - "חוק המאבטחים" המחייב מעסיקים של מאבטחים לספק להם עמדה מקורה, מוגנת מגשם ומשמש, גישה למים ולחשמל ומקום לאחסון חפציהם. החוק כולל סנקציות כספיות כבדות כלפי מעסיקים שיפרו אותו ופיקוח של משרד העבודה והרווחה.
 2. הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33) (זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום העבודה) - החוק קובע שעובד קבלן רשאי להישאר במקום עבודתו הפיזי במקרה בו מתחלף המעסיק (חברת הקבלן) ואף לקבל את פיצויי הפיטורים המגיעים לו כאילו פוטר (בכפוף לרצון המעסיק החדש להעסיקו).

חקיקה בנושאי בריאות

 1. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – מעתה כל בית מרקחת יוכל למכור למטופלים תרופות שנרשמו עוברם במרשם דיגיטלי, גם אם אותו בית מרקחת אינו עובד בהסדר עם קופת החולים שהנפיקה את המרשם.

ציון אירועים מיוחדים

 1. חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית - יום ה-9 במאי מוכר כיום לציון ההנצחה והזיכרון של ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. היום יצוין, בין היתר, בישיבה ממלכתית בכנסת, במערכת החינוך, ברשויות המקומיות ובקיום טקס ממלכתי. כמו כן מוצע כי הרשויות המקומיות יפעילו חדרי הנצחה לציון הניצחון אשר יפעלו לחינוך וללימוד בדבר חלקו של הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה.
 2. חוק יום העלייה- בא לציין את תרומתה של העלייה והעולים למדינת ישראל, ובכך לקדם את שילוב התרבויות בחברה הישראלית המגוונת.
 3. יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית –קביעת יום לאומי מיוחד לציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל בבניין הארץ, בחיזוק הביטחון ובעיצוב פני החברה הישראלית כחברה שוויונית ומגוונת. היום יצוין, בין היתר, במחנות צה"ל, בבתי ספר, בכנסת, בבית הנשיא ובאירועים שונים ברחבי הארץ.  

פעילות המפלגה בנושאים הנוגעים לענייני דת ומדינה

אנו בישראל ביתנו מאמינים כי על ישראל לשמור על צביונה כמדינה יהודית וציונית. אנו מכירים את החשיבות ההיסטורית והקיומית שבהקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל, אך יחד עם זאת סבורים כי יש לאפשר לכל אזרח במדינה לחיות על פי אמונתו ובאופן חופשי. אנו בעד היהדות, אך נגד כפייה דתית. בעד מסורת, אך נגד ניסיונות פגיעה בסטטוס קוו הקיים בעזרת חקיקה דתית.

 1. התנגדות להשוואת מעמד לימוד התורה לגיוס לצה"ל - ההתנגדות להצעת החוק הובילה למשבר קואליציוני במרץ 2018, אשר איים לפרק את הממשלה. שר הביטחון, אביגדור ליברמן, הורה על הקמת ועדה לבחינת סוגיית גיוס בני הישיבות. בסיום עבודתה, החלטותיה גובשו לכדי הצעת חוק אשר עברה בקריאה ראשונה בכנסת.

  העברת הצעת חוק זו הינה תנאי הצטרפות של "ישראל ביתנו" לכל קואליציה עתידית – ללא כל שינוי בנוסח החוק.

 2. מאבק בחוק המרכולים - "ישראל ביתנו" הייתה המפלגה היחידה בקואליציה שניהלה מאבק והתנגדה בתוקף, גם בוועדת השרים לחקיקה וגם בכנסת, לחוק המרכולים שהובילו המפלגות החרדיות, שמשמעותו סגירת עסקים הפועלים בשבת.

 3. מאבק בחוק הגיור – הצעת החוק, לפיה גיור שנערך בישראל יהיה מוכר רק אם נערך על ידי מערך הגיור הממלכתי, זכתה להתנגדות חריפה מצד "ישראל ביתנו" בוועדת השרים לחקיקה. בשל התנגדות המפלגה, הוקמה "ועדת ניסים" שהעבירה את המלצותיה ביוני 2018, אולם עד היום ראש הממשלה נמנע מלגעת בסוגיה ונכנע ללחץ מצד החרדים. 

 4. תמיכה במתווה הכותל – בזמן היותה באופוזיציה, תמכה "ישראל ביתנו" במתווה הכותל כפי שאושר על ידי הממשלה בינואר 2016, במטרה למנוע פגיעה באחדות העם ובקהילות היהודיות בתפוצות. בשל התנגדות החרדים המתווה הוקפא, ועד היום לא נמצא פתרון לסוגיה.

 5. מאבק בהטלת ספק ביהדותם של העולים – נאבקנו בניסיון של משרד הפנים לשנות מדיניות ולבצע בדיקות יהדות בצורה יזומה, דבר שסיכן את מעמדם של מאות אלפי עולים חדשים וותיקים.

הרשמה לרשימת תפוצה