השר פורר מציג: מלגות בשווי 10 מיליון שקל יחולקו לסטודנטים בנגב והגליל

השר פורר מציג: מלגות בשווי 10 מיליון שקל יחולקו לסטודנטים בנגב והגליל

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, עודד פורר, אישר תקציב מיוחד למלגות לסטודנטים בנגב והגליל למען חיזוק האוכלוסייה באזורים אלה ולצמצום הפערים בין הנגב, הגליל והפריפריה החברתית לבין מרכז הארץ.

מלגות חדשות לסטודנטים בסך 10 מיליון ₪ יוענקו בשלושה מסלולים לעידוד מקצועות החקלאות, מקצועות נדרשים במחסור ועידוד לימודים אקדמאים בנגב והגליל.

במסלול הראשון יוענקו 600 מלגות, בנות 5000 ש"ח כל אחת (בסך של 6 מיליון ש"ח), עבור מסלול כללי. במסגרת זאת, סטודנט יוכל לקבל מלגה עבור כל תואר אקדמאי המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה מוכר בנגב והגליל.

במסלול השני יוענקו 600 מלגות (בסך של 3 מיליון ש"ח) עבור מקצועות המצויים במחסור באזורי הנגב והגליל על מנת לתמרץ את הסטודנטים לרכוש השכלה בתחומים אלה ולאחר מכן לעבוד בהם.

במסלול השלישי יוענקו 200 מלגות (בסך מיליון ש"ח) עבור מקצועות בתחום החקלאות, על מנת לחזק את החקלאות הארץ ישראלית ולהחזיר את הצעירים לעבוד בענף.

לדברי השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, עודד פורר: "פיתוח והשקעה בצעירים ושימור המוחות בנגב ובגליל הינו מטרה מרכזית. המלגות יאפשרו לאותם סטודנטים בנגב, בגליל והפריפריה אפשרויות תעסוקה מגוונות, כחלק מהחזון להפוך את הנגב והגליל למרכזים עצמאיים, לשפר את איכות החיים ולהבטיח את עתיד האזורים הללו".

הרשמה לרשימת תפוצה