ה-נבחרת! רשימת ישראל ביתנו לכנסת ה-25!

ה-נבחרת! רשימת ישראל ביתנו לכנסת ה-25!

נעשתה מלאכת מחשבת רצינית מאוד על מנת להרכיב את הפסיפס האנושי הטוב ביותר. יש לנו 4 נשים בעשירייה הראשונה.

הרשמה לרשימת תפוצה