חינוך

חינוך

איכות החינוך שהמדינה מעניקה לתושביה  בהווה משפיעה במישרין כיצד היא תראה בעתיד. ואם תרצו: פני הדור כפני החינוך.

"ישראל ביתנו" רואה בחינוך ובהכשרת הדור הבא תנאי הכרחי לחברה משכילה, חזקה ומלוכדת יותר. התהליך מתחיל בגני הילדים עובר לבתי הספר, ממשיך בצבא ובמערכות ההשכלה הגבוהה. אנו רואים במשאב האנושי וביכולתה המדעית והטכנולוגית של ישראל, נכס אסטרטגי ראשון במעלה.

חלק מהותי מהתהליך הוא חינוך לדרך ארץ, לכבוד הדדי ולמשמעת. חינוך לערכים יהודיים, לציונות ולדמוקרטיה.

חינוך יהודי-ציוני - נפעל, למתן עדיפות עליונה ללימודי תולדות העם היהודי מערש הולדתו ועד ימינו, מורשת ישראל, אהבת הארץ והמסורת היהודית, לרבות ערכים יהודיים, מוסר ואתיקה יהודית, ולחינוך ציוני ודמוקרטי.

איכות החינוך  -נפעל, לטיפוח המצוינות, ליצירת תנאים שווים להשכלה בכל רחבי הארץ, תוך מזעור פערים לימודיים שמקורם ברקע סוציו-אקונומי או במקום מגורים. 

מעמד המורה - נפעל, כדי להעלות בצורה ניכרת את מעמדו של המורה הישראלי ואת איכותו של מקצוע ההוראה. נעשה זאת באמצעות העלאת רף הקבלה למקצועות ההוראה, הכשרה מתמדת ומתן שכר ראוי למורים. זאת על מנת , שבמערכת החינוך יישארו הטובים ביותר.

 ניהול יעיל - נפעל, להטלת אחריות גדולה יותר על מנהלי בתי הספר, מתן סמכויות ניהול בידיהם, ויכולת לתגמול מורים מצטיינים. ושילוב עם ביטול חוק רישום אזורי, ניצור תחרות, יעילות ונגביר את השאיפה למצוינות. 

מאבק באלימות - נאבק בתופעת האלימות בין כותלי בית הספר ומחוצה לו. נפעל למנוע שוטטות ופשיעה בקרב תלמידי בתי הספר, על ידי הקמת מסגרות חינוך בלתי פורמאלי, שתפעלנה במסגרת הרשות המקומית בסיום שעות הלימודים.

השכלה גבוהה, מחקר ופיתוח - נפעל, לחיזוק המוסדות להשכלה גבוהה ולהגדלה ניכרת של תקציבי המחקר והפיתוח.  

אמנות, תרבות וספורט

"ישראל ביתנו" רואה חשיבות רבה בעידוד האמנות התרבות והספורט. אלו מהותיים לעיצוב פניה של ישראל כחברה, ומעניקים לפרט אפשרויות לביטוי ומיצוי כישרונותיו. בנוסף, העוסקים בתחומים אלה, משמשים כשגריריה של ישראל בעולם. על כן נפעל:

א. להקמת קרן במסגרת משרד המדע התרבות והספורט שתתמוך באמנות וקולנוע, המייצגים נאמנה את ישראל בעולם.

ב. להרחבת אפשרויות לימודי מוסיקה ונגינה ולטיפוח כישרונות ומצוינות בתחום, במחירים שווים לכל נפש.

ג. לתמיכה בספורטאים מבטיחים, המתמודדים בספורט תחרותי, בסיוע לאימוניהם, להשתתפותם בתחרויות בחו"ל, ובהסדרת מעמדם של ציבור מאמני הספורט בארץ.

ד. לעידוד הספורט ההמוני והעממי והפיכתו לנגיש לכל.

ה. לעידוד חוגי ספורט זמינים ומסובסדים לאוכלוסיות פריפריה במסגרת הרשויות המקומיות.