יום הניצחון ה-75 על גרמניה הנאצית

יום הניצחון ה-75 על גרמניה הנאצית

לעולם לא נשכח את גבורתם של מיליוני יהודים שלחמו נגד המשטר הנאצי.
חג ניצחון שמח!

Related Posts