בכנסת הבאה "ישראל ביתנו" תוביל את "מהפכת הנורמליות". בראש ובראשונה נפעל להקמת קואליציה ציונית המייצגת את רוב הציבור בישראל, ניתן להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים הניצבים בפנינו. במסגרת ההסכמים הקואליציוניים "ישראל ביתנו" תדרוש לממש את היעדים הבאים:

 

בתחום הפוליטי:

 1. הגבלת מספר השרים וסגני השרים
 2. הגבלת משך כהונת רה"מ לשתי קדנציות של 4 שנים כל אחת
 3. פרסום הצהרת הון מפורטת של כל ראשי המפלגות והשרים

בתחום דת ומדינה, נפעל על בסיס הגישה של חיה ותן לחיות והפרדת הדת מהפוליטיקה, ונדרוש להכניס להסכמים הקואליציוניים בין היתר:

 1. חוק גיוס בני ישיבות
 2. תחבורה ציבורית בשבת
 3. נישואים אזרחיים
 4. פתיחת מרכולים בשבת (בהתאם לאופי היישוב והחלטת מועצת העיר)
 5. חובת לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית

 

בתחום הביטחון:

 1. הסרת איום החמאס בדרום
 2. הפסקת העברת דמי הפרוטקשן לחמאס
 3. מניעת התבססות איראנית בצפון
 4. מימוש התוכנית הרב-שנתית למיגון הצפון
 5. חוק עונש מוות למחבלים

 

בתחום הכלכלי-חברתי:

 1. טיפול בגרעון התקציבי העמוק ויצירת יעדי צמיחה
 2. רפורמה בדיור לזוגות צעירים
 3. חוק חינוך חובה מגיל 3 חודשים
 4. העלאת הכנסת מינימום לגמלאים ולנכים
 5. חוק דמי אבטלה לעצמאים

 

בתחום הבריאות:

 1. מינוי שר מקצועי, רופא, נשיא הסתדרות הרופאים העולמית, פרופ' ליאוניד אידלמן, לתפקיד שר הבריאות
 2.  גיבוש תכנית אסטרטגית רב שנתית
 3. קיצור זמן המתנה לקבל תור לרופא מומחה, תוך שנתיים ב-30%, תוך שלוש שנים ב-50%
 4. התחייבות כי לא יהיו חולים המאושפזים דרך קבע במסדרונות בתי החולים

 

תכנית ישראל ביתנו לגימלאים

 1. קביעת סף הכנסה מינימלי לגמלאים על סך 70% משכר המינימום. הקמת ועדה מיוחדת אשר תקבע סל מחייה בסיסי עבור גמלאים ותבחן הצמדת סל זה לאחד המדדים, אשר יבטיח שמירה על הכנסה ריאלית.
 1. ביטול הבדיקות המשפילות המבוצעות על ידי הביטוח הלאומי ותיקון חקיקה שתקבע כי ההערכה התפקודית הנערכת לצורך קבלת זכאות לסיעוד סיעודי תתבצע על ידי רופא משפחה או רופא מומחה בגריאטריה.
 2. בניית תוכנית אב לגיל השלישי בדגש על סוגיית הסיעוד, הביטחון הכלכלי והדיור הציבורי.
 3. יצירת מנגנון תמריצים לאזרחים ותיקים.
 4. מלחמת חורמה בתופעת ניצול הקשישים.
 5. פטור מלא מתשלום דמי נסיעה לאזרח ותיק בתחבורה ציבורית.
 6. הגדלת ההנחה בארנונה לכלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ל- 50% על דירת מגורים יחידה עד 100 מ"ר.
 7. מינוי קבע של נציג גמלאים בוועדת סל התרופות ובכל ועדה רשמית העוסקת בנושא הגיל השלישי.
 8. הקמת קורסי הכנה לפרישה.

 

תוכנית ישראל ביתנו לאנשים עם מוגבלות

בישראל חיים כיום כ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות, המתמודדים עם בעיות נגישות, קצבאות נמוכות וקשיי השתלבות בתעסוקה. כאזרחים המאמינים בזכותו של כל אדם לחיות בכבוד, עלינו לשאול – כיצד הגיעה המדינה למצב בו האוכלוסיות הכי חלשות שבה, נאלצות להילחם על הדברים הבסיסיים ביותר?

 

מפלגת ישראל ביתנו שמה לה למטרה לדאוג לאלה הזקוקים לנו יותר מכל. לצד אתגרים ביטחוניים מורכבים, אסור לנו לשכוח את האתגרים החברתיים והערכים עליהם נבנתה המדינה. התחייבנו לקדם את זכויותיהם של האנשים עם המוגבלות ולפעול לשיפור תנאי חייהם בכל תחום.

הנה חלק מהצורות בהן נפעל:

 • הבטחת הפעימות הבאות ויישום החוק להעלאת קצבאות הנכות בשאיפה לשיפורו, ובתוך כך, הענקת תוספת שווה לנכים הקשישים והעלאת קצבת הנכות עד לגובה שכר המינימום.
 • העלאת הסכום שמותר להרוויח מעבודה מבלי שקצבת הנכות תיפגע (''חוק לרון'') מ-3,823₪ כיום לרמה של 5,300 ובחינת ביטול החוק באופן מוחלט.
 • קידום תעסוקה בשוק החופשי לאנשים עם מוגבלות; השקעה בתוכניות הכשרה לתעסוקה, (לרבות הנגשת התוכניות הקיימות לציבור הכללי), אכיפת החובה לייצוג הולם ומתן תמריצים למעסיקים אנשים עם מוגבלות.
 • הורדת נטל העסקת עובדים זרים בסיעוד מהנכים, הקשישים ובני משפחותיהם ולהעבירה לטיפול המדינה. בשלב ראשון, כצעד מקל, הכפלת קצבת השירותים המיוחדים של הנכים המונשמים. המשמעות: 7,000 נוספים מדי חודש.
 • יצירת פתרון לטיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות.
 • הגברת מיצוי זכויות והורדת חסמים בירוקרטיים.
 • הכרה בשפת הסימנים וקידום פרויקט הקמת המוסד העליון לשפת הסימנים.
 • קידום תקנות הנגישות, ובתוך כך, הנגשת מוסדות ציבור, עסקים פרטיים, מבנים ושירותים ציבוריים ודאגה לאכיפת החוק בנושא.
 • הבטחת הזכות לדיור בר השגה לאנשים עם מוגבלות ללא הבדל סוג המוגבלות, בין היתר באמצעות דיור ציבורי והעלאת הסיוע בשכר דירה.
 • שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הכללית.
 • עיגון ואכיפת איסור אפליית אנשים עם מוגבלות בביטוחים רפואיים ובביטוח חיים.
 • גיבוש מדיניות ממשלתית אשר תוביל להתאמה והנגשה של תחום המשפחה גם לאנשים עם מוגבלות בדגש על נישואים, פוריות והורות זאת לצד הקניית מעמד למשפחות של אנשים עם מוגבלות.
 • צמצום דרמטי בטיפולים ואשפוזים בכפייה במערכת הפסיכיאטרית, תוך הרחבה ופיתוח של שירותי טיפול נפשי זמינים בקהילה וחלופות אשפוז.
 • שיפור מערך התמיכה בנכי צה''ל, בין היתר באמצעות פיקוח על חברות הסיעוד, הוספת תקנים לרופאים וייעול פעילות אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

 

בתחום החקלאות

"ישראל ביתנו" רואה עצמה כביתם של החקלאים והמרחב הכפרי כולו.

 1. המפלגה מתחייבת לדאוג לקידומה ופיתוחה של החקלאות כגורם לאומי, מרכזי בהתיישבות. חקלאות שתמשיך להיות דוגמה מובילה בעולם. כל זאת תוך עידוד צעירים להוות דור המשך בחקלאות.
 2. "ישראל ביתנו" תיזום חקיקת "חוק החקלאות", בדומה לארה"ב והאיחוד האירופי. חוק בו תקבע מדיניות ארוכת טווח לחקלאות ישראל. מדיניות שתבסס, תקדם ותבטיח את רמתה הגבוהה של החקלאות כאבן פינה כלכלי של המרחב הכפרי.
 3. "ישראל ביתנו" תגבש, בתיאום עם משרדי הכלכלה, הבריאות והחקלאות "מדיניות מזון" שתבטיח את האינטרסים של הצרכן, בכל הנוגע לביטחון התזונתי של ישראל, לאיכותו ומחירו של המזון לצרכן, תוך הקפדה על בריאות הציבור.