ישראל ביתנו יוזמת – הון עצמי לדירה באמצעות כספי הפנסיה

ישראל ביתנו יוזמת – הון עצמי לדירה באמצעות כספי הפנסיה

על פי ההצעה, זוגות צעירים מתחת לגיל 40 יקבלו פטור יעודי ממס של 35% על משיכה מוקדמת של הכספים, אם ישתמשו בו לקניית דירה. המהלך יאפשר לעשרות אלפי זוגות נוספים להצליח לקבל משכנתא ולרכוש דירה משלהם.

מפלגת ישראל ביתנו מציבה כאחד היעדים הכלכליים המרכזיים שלה בכנסת הבאה, קידום חוק שיאפשר שימוש בכספי פנסיה שצוברים צעירים בשנות עבודתם הראשונות, כהון עצמי לרכישת דירה. זאת באמצעות מתן פטור מתשלום מס של 35% בגין פרעון מוקדם של כספי הפנסיה.
על פי ההצעה הפטור יינתן רק לזוגות צעירים ורק למי שישתמש בכספים לרכישת דירה.

כיום רוב הזוגות הצעירים בישראל מתקשים לרכוש דירה, במיוחד אלה שלהוריהם אין אפשרות לסייע להם בצבירת הון ראשוני, אשר מהווה 25% מערך הדירה. יחד עם זאת, רוב הזוגות הצעירים כן מסוגלים לשלם את התשלום החודשי עבור המשכנתא.

הנחת עבודה של הצעת החוק המתוכננת היא זו:
צעיר/צעירה מתחילם את דרכם בשוק התעסוקה בגיל 22-24.
שכרם הממוצע עד גיל 35-37 הינו כ- 8,000 ש"ח ברוטו.
לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008, מהשכר הזה מופרשים תשלומי פנסיה בשיעור של 12.5% (עובד ומעביד). מעבר לכך מופרשים תשלומי פיצויים בשיעור של 6%
מכאן שכל צעיר/צעירה צוברים עד גיל 35-37 ( 13 שנות וותק בבמוצע ) את הסכומים הבאים:
פנסיה: כ- 156,000 ש"ח , פיצויים: כ- 75,000 ₪.

כלומר סך הצבירה לבני זוג ששניהם עובדים היא:
פנסיה: כ-312,000 ש"ח, פיצויים: כ-150,000 ₪.
זהו סכום שיכול לשמש כהון ראשוני לקניית דירה, גם במקרה שבני הזוג משכו, או ניצלו עד למועד זה חלק מכספי הפיצויים.
על פי התקנות כיום, משיכת מוקדמת של כספי פנסיה לפני גיל פרישה, חייבת במס של 35%.
הפתרון המוצע של שימוש בכספי הפנסיה לרכישת דירה, יאפשר מצד אחד לעוד מאות אלפי צעירים לרכוש דירה משלהם ומצד שני יותיר לפניהם עדיין שנות עבודה רבות נוספות, כדי לצבור פנסיה לגיל פרישה.
על פי ההצעה, שאותה יזם אלכס קושניר, מספר 7 ברשימת מועמדי המפלגה לכנסת, הפטור ממס על כספי הפנסיה לצורך רכישת דירה ראשונה יינתן בתנאים הבאים:
1. שני בני הזוג מתחת לגיל 40 ( זאת כדי לאפשר כאמור המשך צבירה פנסיונית משמעותית עד גיל פרישה).
2. לפחות אחד מבני הזוג שירת שירות צבאי/לאומי.

את הכסף ניתן יהיה לקבל בשני מסלולים:
1. משיכת הכסף מקרן הפנסיה בפטור ממס.
2. שעבוד כספי הפנסיה לבנק בערכם המלא וקבלת הלוואה ממנו כנגדם. (מנגנון דומה מופעל כיום בהלוואות שנותנות קופות גמל לעמיתהן כנגד שעבוד כספים הנמצאים בקופה כבטוחה).

הרשמה לרשימת תפוצה