כלכלה מכווינה את הציבור להתנהגות טובה יותר

כלכלה מכווינה את הציבור להתנהגות טובה יותר

כלי פלסטיק חד-פעמיים גורמים לנזק סביבתי שמזהם את הים, השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי.

בדומה למדינות רבות בעולם שנוקטות בצעדים להפחתת השימוש בחד"פ, חלה גם עלינו החובה לנקוט בצעדים להפחתת השימוש בכלים אלה, כך גם עשיתי במשרד האוצר.

לכן ביחד עם השרה להגנת הסביבה החלטנו לנקוט בתמריצים כלכליים שיכווינו את הציבור להתנהגות סביבתית טובה יותר.

הדרך ליעד עוד ארוכה אבל אין ספק שהתיישרות עם הסטנדרטים הבינלאומיים תביא אותנו למדינה ירוקה ובריאה יותר

הרשמה לרשימת תפוצה