לראשונה מאז 2020: תחזית חיובית

לראשונה מאז 2020: תחזית חיובית

גד ליאור | 08.04 | ynet

לראשונה מאז 2020: מוד'יס שינתה את תחזית הדירוג של ישראל ל"חיובית".

חברת הדירוג אישרה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A1, אך העלתה את התחזית בעקבות "ביצועים תקציביים חזקים". המשמעות: הדירוג של ישראל עשוי לעלות בשנתיים הקרובות והמדינה תוכל לקבל הלוואות זולות יותר.

משמעות העלאת התחזית היא שדירוג האשראי של ישראל עשוי לעלות מרמה של A1 כיום, בטווח של עד השנתיים הקרובות. ביולי 2018 עלתה תחזית הדירוג של ישראל ל"חיובית", אך באפריל 2020 עודכנה ל"יציבה", בעקבות משבר הקורונה.

דירוג אשראי גבוה חשוב במיוחד כעת, שכן מדינה שיש לה דירוג גבוה יכולה לגייס הלוואות בריבית נמוכה במיוחד, בשל הביטחון שתעמוד בהתחייבויותיה. זאת, בניגוד למה שקרה בעשור האחרון למדינות לא מעטות ובראשן יוון שנזקקה להצלת חירום של האיחוד האירופי. ישראל לא פיגרה מעולם בהחזר חובותיה.
החברה מציינת כי הגורמים להעלאת תחזית הדירוג הינם בין היתר קידום רפורמות מבניות על-ידי הממשלה הנוכחית, שנועדו לטפל באתגרים ארוכי הטווח של הכלכלה הישראלית, וכן ההתאוששות המהירה של המשק והביצועים התקציביים המיטביים, המשתקפים בהורדת יחס החוב-תוצר והקטנת הגירעון הממשלתי באופן משמעותי.
חברת הדירוג מציינת כי קידום רפורמות מבניות כגון הפחתת נטל הרגולציה, העלאת גיל הפרישה לנשים, שילוב אוכלוסיות בשוק העבודה ופיתוח תשתיות, יסייעו להתמודד עם האתגרים המרכזיים של הכלכלה, ביניהם צמיחה מתונה של הפריון ושיעור השתתפות נמוך בכוח העבודה בקרב חלקים מהאוכלוסייה. כמו כן, מצוינת לחיוב הרפורמה באיגרות החוב המיועדות שצפויה להביא לחיסכון בעלויות המימון של הממשלה.
בהודעת החברה נכתב כי ביצועי הכלכלה הישראלית היכו את התחזיות בזכות הכנסות גבוהות ממיסים. הדבר משתקף בהקטנת הגירעון הממשלתי בשיעור של 7% תוצר בתוך שנה אחת - מהביצועים החזקים מבין מדינות העולם. החברה צופה כי הגירעון יעמוד בסוף 2022 על 3.4%, שיעור נמוך מהיעד המקורי של 3.9%. מצוין כי יחס החוב-תוצר החל לרדת בשנה שעברה והחברה צופה כי יגיע לשיעור של 64% עד 2024. נציגי החברה מציינים, כי על אף שהסביבה הפוליטית מקוטבת, ישנה הסכמה רחבה בנוגע למדיניות הכלכלית והתקציבית.
 
נתונים טובים ממרבית מדינות ה-OECD
בהודעת החברה עוד נכתב כי אישור דירוג האשראי, ברמה של A1, משקף איזון בין כלכלה יציבה עם נתוני צמיחה טובים לנטל חוב ציבורי גבוה. עוד מציינים נציגי החברה את המדיניות הפרו-אקטיבית של הממשלה ואת נתוני הצמיחה במהלך מגפת הקורונה, שהיו טובים ממרבית מדינות ה-OECD, עם שיעור צמיחה שלילי בשנת 2020 שעמד על 2.2%- בלבד ושיעור צמיחה גבוה בשיעור של 8.2% בשנת 2021.
החברה מציינת לחיוב גם את חוסנו של המשק הישראלי ויכולתו להתאושש במהירות מזעזועים מקומיים וחיצוניים וכן את התגובה המהירה של הממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה. בנוסף, צוין כי החשיפה של ישראל לסכסוך הנוכחי בין רוסיה לאוקראינה מוגבלת ובעלת השפעה מועטה על הכלכלה, בין היתר הודות לייצור הגז המקומי וכן לאור סחר חוץ מצומצם עם רוסיה.
חד עם זאת, בהודעה גם נכתב כי המתחים הגיאופוליטיים עדיין קיימים ואלו מהווים מגבלה על דירוג האשראי למרות היחסים הידידותיים שנוצרו עם מדינות ערב כתוצאה מחתימה על הסכמי אברהם. עוד נכתב כי בתקופה האחרונה קיימת יציבות פוליטית יחסית, זאת לאחר תקופה ארוכה של אי-ודאות גבוהה אשר התחילה להשפיע באופן שלילי על אפקטיביות המדיניות הפיסקלית.
 
 
שר האוצר, אביגדור ליברמן "ההחלטה באה על רקע נתוני הצמיחה הגבוהים מזה שני עשורים ושיעור אבטלה שחזר לרמתו טרם משבר הקורונה. הדבר התאפשר בזכות מדיניות תקציבית אחראית, תוך מתן מענה הולם לצרכי המשק וקידום רפורמות מבניות המהוות מנועי צמיחה לשנים הקרובות".
החשב הכללי, יהלי רוטנברג, אמר כי "הודעתה של חברת מודי'ס על העלאת תחזית הדירוג ל'חיובית' מהווה הבעת אמון בכלכלה הישראלית ובמדיניות ניהול החוב. אנו מקווים ופועלים כי בעתיד העלאת התחזית ל'חיובית' תתורגם להעלאת דירוג האשראי ובכך מודי'ס תצטרף ל-S&P שהעלתה באוגוסט 2018 את דירוג האשראי של ישראל לרמה של AA-".

הרשמה לרשימת תפוצה