מחזקים את הפריפריה ואת צה"ל

מחזקים את הפריפריה ואת צה"ל

שר הביטחון חנך את מפעל אלביט מערכות בערד אשר יספק 100 מקומות עבודה תשובי ערד והסביבה לתקופה של 10 שנים לפחות. חניכת המפעל היא המשך המדיניות של שר הביטחון אשר הנחה את מנהל הרכש במשרד הביטחון לתעדף מפעלים הנמצאים בפריפריה במכרזי הרכש שלו.