מעלים את הקשישים על ראש תקציבנו!

מעלים את הקשישים על ראש תקציבנו!

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אלכס קושניר אישר את יוזמת שר האוצר, אביגדור ליברמן, להגדיל את גובה הסיוע לקשישים ומשפחות עולים חדשים הזכאים לדיור הציבורי.

אחרי שהעלינו בתקציב המדינה את השלמת ההכנסה לקשיש, היום אנחנו עושים צעד נוסף, ומגדילים משמעותית בפעימה ראשונה, את גובה הסיוע לעשרות אלפי קשישים במדינת ישראל.
קשישים הזכאים לדיור ציבורי יקבלו הגדלה של 800 שקלים בסיוע החודשי בשכר דירה.
משפחות עולים הזכאים לדיור ציבורי יקבלו הגדלה של יותר מ1,000 ₪ בסיוע החודשי.
ההגדלה תיכנס לתוקף כבר בתחילת שנת 2022, ובהמשך השנה נביא פעימה שניה עם הגדלה נוספת.

הרשמה לרשימת תפוצה