נאום שר הביטחון ליברמן בטקס הממלכתי בקרית שאול

נאום שר הביטחון ליברמן בטקס הממלכתי בקרית שאול

"ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מתעטף העם כולו ביגון ובכאב, ומתייחד עם זיכרם של בניו ובנותיו אשר מסרו נפשם על תקומת ישראל בארצו.
 
"'אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף', כתב חיים וייצמן. זו משימה התובעת את מִמּוּשָׁהּ כל יום מחדש. יש צורך להיאבק עליה, יש צורך בנכונות להילחם למענה ואף למסור את הנפש.
 
"דור אחר דור אנו נאלצים שוב ושוב ללוות למנוחת עולמים את טובי בנינו ובנותינו, צעירים וצעירות, מוכשרים, מלח הארץ - שנפלו בִּדְמִי יְמֵיהֶם. 
 
"זהו מחירה הנורא והכואב של החלטת העם היהודי להיות אדון לגורלו, לשוב לארצו-מולדתו ולממש בה את חייו ואת תרבותו במסגרת לאומית, ריבונית וחופשית.
 
"לפני שישים ותשע שנים קמה מדינת ישראל, משאת נפשם וחלומם של דורות רבים של יהודים במשך אלפי שנים. מדינת ישראל נולדה וקמה בסערת הקרב. שישים ותשע שנים מאז, ולא ניתן מנוח. 'מלחמה שאף פעם לא די לה'.
 
"'כולנו רקמה אנושית אחת חיה',  ובנפול אחד מאיתנו הוא פוער חלל גדול בלב משפחתו וחבריו, ובלב כולנו.
 
"והזמן החולף אינו מקהה את הכאב, הוא רק מעצים את הַכָּרַת גודל האובדן.
 
"חסרונם של הנופלים ניכר בכל: בקרב בני המשפחות שאת הגעגועים ואת חסרון יקיריהם לא ירפא הזמן, בקרב צה"ל, יחידותיו וחייליו, הכואבים את זכרם של הרֵעִים לחיים ולדרך שנפלו, ובקרב החברה הישראלית כולה - אשר חסרונם של הטובים בבניה ובנותיה ניכר בה בכל תחומי החיים, הבניין והעשייה.
 
"בחייהם ובמותם גילמו הנופלים את כל הטוב והנֶאֱצָל שבמשמעות חיינו. את האהבה העמוקה לעַם ולָאָרֶץ, את תחושת האחריות והשייכות, ואת הנכונות למסור נפשם על הגנת העַם והמולדת.
 
"בדברי הפרידה שלו מצה"ל כתב דוד בן גוריון: 'הנופל - נפל, אבל האֵם נשארת עם השכול כל חייה. ואין לי הכוח, ואינני יודע אם יש בידי אדם הכוח, להביע את כל הצער שהרגשתי באותה אחריות איומה בפני האֵם העברייה'. ואת הצער הזה ואת הכאב הזה ואת הגעגוע הפשוט לאלו שאינם עוד איתנו, אנו נושאים כל חיינו.
 
"ומן הכאב הזה, ומתוך הצער הזה צומחת לה נחישות גדולה, להביט נְכוֹחָה אל יִעוּד דורנו - לשמור מכל משמרת על מדינת ישראל, על קיומה, על שלומה, על ביטחונה ועל ערכיה.
 
"בערבו של יום, במוצאי יום הזיכרון, נחוג כולנו את יום העצמאות ה–69 למדינת ישראל. מדינה צעירה לימים, אך עתירת הישגים. הישגים שהפכו את מדינת ישראל למושא הערכה ולמקור השראה לעמים ולמדינות רבות בכל רחבי תבל.
 
"ההישגים הללו הם פרי העמל, כישרון ההשראה וכוח היצירה הקולקטיבי של ישראל. אך הם לא יכולים היו לבוא לעולם ללא הבטחת הביטחון והקיום שהושגו בראש ובראשונה בזכותם של הנופלים.
 
"ההכרה העמוקה הזו היא נחלתו של העַם כולו, הנאסף היום בהמוניו בבתי העלמין הצבאיים, כאן ובכל רחבי הארץ, איש איש ליד קבר החלל הקרוב אליו, ולב כולנו עם חללי מערכות ישראל כולם, ואתכם בני המשפחות השכולות. מבטאים אנו בכך את הקדושה שחש העַם כולו כלפי זיכרם של הנופלים שמסרו נפשם וחייהם על כינונה ועל ביצורה של עצמאות ישראל.
 
"מכוח קורבנם ובזכותו, מעמיקה והולכת ומכה שורשים תקומת ישראל בארצו. עומדים אנו כאן, משפחה אחת גדולה וכואבת. 
 
"מושיטים יד חובקת וכתף תומכת, ממשיכים לפעול להשבת הנעדרים וחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע, ונושאים יחד תפילה כי שורת הנופלים לא תֶּאֱרַךְ עוד, ומי שהשלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.
 
"בשמי ובשם ממשלת ישראל, אני מצדיע לזכרם של חללי מערכות ישראל.
 
"יהיה זכרם של הנופלים ברוך".