רשימת הניוזלטרים שנשלחו למתפקדי המפלגה:

ניוזלטר #1 - 18-22.7.2021 - לחצו כאן

ניזולטר #2 - 25-29.7.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #3 - 1-5.8.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #4 - 8-12.8.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #5 - 15-19.8.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #6 - 22-26.8.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #7 - 29.8-2.9.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #8 - 3-30.9.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #9 - 3-7.10.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #10 - 10-14.10.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #11 - 17-21.10.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #12 - 24-28.10.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #13 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #14 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #15 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #16 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #17 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #18 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #19 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #20 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #21 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #22 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #23 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #24 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #25 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #26 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #27 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #28 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #29 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #30 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #31 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #32 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #33 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #34 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

ניוזלטר #35 - 31.10-4.11.2021 - לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

הרשמה לרשימת תפוצה