ניצחון היסטורי בכנסת ישראל

ניצחון היסטורי בכנסת ישראל

הישג היסטורי בכנסת ישראל-ישראל ביתנו העבירה את חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית.

עכשיו יוכלו תלמידי, חיילי ואזרחי ישראל להתוודע למורשתם של כמיליון וחצי לוחמים יהודים שלחמו בשורות בעלות הברית והצילו את העולם, האנושות והיהדות. העברת מהחוק דרשה מאמצים רבים ושכנוע של יתר סיעות הבית בנחיצות וחשיבות החוק. לאחר מאמצים רבים והטלת כל כובד משקלה הפוליטי של המפלגה, הצלחנו, ביומו האחרון של מושב הקיץ להעביר את החוק החשוב הזה.