נתקבלה הצעת סגן השר איילון לקיום יום לציון זכויות הפליטים היהודים ממדינות ערב

נתקבלה הצעת סגן השר איילון לקיום יום לציון זכויות הפליטים היהודים ממדינות ערב

אתמול (16/7/12) אושרה בועדת השרים לסמלים וטקסים הצעתו של סגן השר דני אילון לקיום יום לציון זכויות הפליטים היהודיים ממדינות ערב.

סגן השר איילון פנה ליו"ר הועדה, השר סטס מיסז'ניקוב, והביא את סיפורם של 856,000 הפליטים היהודיים מארצות ערב, שהוא חלק בלתי נפרד מסיפור תקומתו של העם היהודי במדינת ישראל. יהודי ערב סבלו מפרעות, הרג ונישול בגלל יהדותם, עוד טרם הקמת המדינה ומצבם אף הוחרף בעקבות מלחמת השחרור, אז נאלצו רובם לעקור חסרי כל ולהפוך לפליטים.

מדינת ישראל מעולם לא עשתה שימוש מדיני, משפטי, הסברתי ותודעתי בעוול, בחוסר הצדק ורמיסת זכויותיהם על ידי מנהיגי ערב.

"קליטתם המופלאה בארץ, על אף הקשיים הרבים, היא מקור לגאווה וסיפוק לכולנו", כתב סגן השר איילון בפנייתו לשר מיסז'ניקוב. "הגיעה העת לתקן את העוול ההסטורי, לעשות צדק, להשיב להם את זכויותיהם ולהכיר בעוול שנעשה להם ולזכויותיהם".

משרד החוץ בראשות סגן ראש הממשלה ושר החוץ ליברמן, וסגן השר איילון, מוביל קמפיין  בינלאומי להכרה בזכויותיהם. כמו כן, "החוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודיים יוצאי מדינות ערב ואיראן, התש"ע 2010" מחייב את הממשלה להעלות את הסוגיה בכל משא ומתן עתידי עם שכנינו.

סגן השר ביקש לקבוע יום קבוע בלוח השנה הלאומי לציון זכויותיהם של הפליטים היהודיים ממדינות ערב, והציע את התאריך ח' בסיוון, תאריך הסמוך ליום הפרעות ביהודי עיראק המכונה "יום הפרהוד", בו נרצחו 146 גברים, נשים וילדים, ומאות נפצעו.

כאמור ועדת השרים לטקסים וסמלים בראשות השר מיסז'ניקוב אישרה אתמול את הבקשה.