'עשרת הדיברות' שלנו

'עשרת הדיברות' שלנו

עשרת הדיברות של ישראל ביתנו בסוגיות דת ומדינה:

1. ביטול הסדר "תורתם - אמונתם" וגיוס חובה לכל צעיר בן 18 לשירות צבאי או לאומי.

2. חקיקת חוק נישואין וגירושין אזרחיים.

3. העברת כל הסמכויות בנושא פתיחת עסקים ותחבורה ציבורית בשבת לרשויות המקומיות.

4. ביטול תשלומי קצבאות לאברכים ולתלמידי ישיבות.

5. ביטול המועצות הדתיות (בהתאם לדו"ח חיים צדוק).

6. לימודי ליבה כתנאי לתמיכה ממשלתית במוסדות החינוך למיניהם.

7. מתן אפשרות לכל רב עיר להקים בית דין לגיור.

8. ביטול מונופול הרבנות הראשית על הכשרות והוזלת עלויות ע"י הגברת התחרות בין גופי הכשרות.

9. מתן ייצוג הולם לנשים ולשאר המגזרים היהודיים במועצת הרבנות הראשית.

10. השבת האחריות על בתי הדין הרבניים ממשרד הדתות למשרד המשפטים.

סוף לשלטון החרדים!

הרשמה לרשימת תפוצה