שמים סוף לאפלייתם של עולים חדשים ואזרחי ישראל המשרתים מחוץ לגבולותיה בתשלום קצבאות הילדים של הביטוח הלאומי

שמים סוף לאפלייתם של עולים חדשים ואזרחי ישראל המשרתים מחוץ לגבולותיה בתשלום קצבאות הילדים של הביטוח הלאומי

אתמול בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אושרה פה אחד להכנה לקריאה ראשונה, הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי המבקשת לתקן עוולה רבת שנים הפוגעת בעיקר בעולים חדשים ונציגיה הרשמיים של ישראל בתפוצות, אשר ילדיהם לא נולדו בישראל, בתשלומי קצבאות ילדים.

מרגע כניסת החוק, כל הורה לילד שלא נולד בארץ, זכאי לקבל קצבת ילדים לתקופה של 12 חודשים רטרואקטיבית. לדברי ח"כ  מלינובסקי המאבק על התיקון מול משרד האוצר היה ארוך ומייגע אך היא שמחה לברך על הצדק שנעשה. "אמשיך להילחם על זכויות העולים ולסייע להם לצלוח בהליכי הביורוקרטיה".

החוק כיום קובע כי כל אזרח ישראלי מחויב ברישום ילדיו במרשם האוכלוסין לא יאוחר מ-30 ימים מיום היוולדם. עם זאת, מוטלת סנקציה על אלו שמאחרים ברישום ילדיהם בדמות קבלה רטרואקטיבית של 3 חודשי קצבה בלבד, במקום 12 חודשים. מבדיקה שנערכה במוסד לביטוח לאומי התגלה שתכלית החוק כפי שרצה המחוקק אינה מיושמת ובמקום להטיל את הסנקציה על אלו שעברו על החוק, התקנה פוגעת באופן אבסורדי בעולים החדשים לישראל, באזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל ובשליחים הרשמיים של המדינה ברחבי העולם. לפיכך, מטרת הצעת החוק לתקן את העוול שנגרם לאוכלוסיות הללו שלא בצדק ולאפשר להן לנצל את זכאותן לקצבת ילדים כשאר האזרחים.

הרשמה לרשימת תפוצה