10 הדיברות לממשל תקין

10 הדיברות לממשל תקין

עשרת הדיברות של ישראל ביתנו לממשל תקין:

1. הגבלת כהונת רה"מ לשתי קדנציות בלבד, בנות 5 שנים כל אחת ובהתאם שינוי חוק הבחירות לכנסת.

2. הבחירות לכנסת ולשלטון המקומי יערכו באותו היום.

3. איסור בחוק על ח"כ שמוגש נגדו כתב אישום להתמודד לנשיאות או להיות מועמד להרכבת הממשלה.

4. חיוב רה"מ, השרים וכל ראשי המפלגות לפרסם דו"ח הצהרת הון ברבים.

5. הגבלת מספר השרים כך שבכל ממשלה עתידית יכהנו לכל היותר 21 שרים, (לא כולל רה"מ) ו-7 סגני שרים.

6. חובת ייצוג הולם לנשים ברשימות לכנסת.

7. התנגדות לחוק הצרפתי.

8. התנגדות לפסקת ההתגברות.

9. הקמת ועדת חקירה ממלכתית בנושא הטיפול במגפת הקורונה בכל ההיבטים - רפואים וכלכליים.

10. חוק שקיפות ופיקוח על כל פעילות המפלגות במרחב המקוון.

הרשמה לרשימת תפוצה