רשימת ישראל ביתנו לכנסת ה-19

רשימת ישראל ביתנו לכנסת ה-19

רשימת המועמדים מטעם ישראל ביתנו הוצגה היום בירושלים. לאחר שבועות רבים בהם בחנה את המועמדים, בחרה הוועדה המסדרת של המפלגה את 29 המועמדים לרשימה מטעם ישראל ביתנו לבחירות הקרובות.

צפו בהכרזה על שמות המועמדים:

[youtube QR0Y7FLekRo nolink]

 

 

 

 

 

 

להלן המועמדים לבחירות לכנסת ה-19 לפי מיקומם ברשימה:

1. אביגדור ליברמן
2. יאיר שמיר
3. עוזי לנדאו
4. סופה לנדבר
5. יצחק אהרונוביץ
6. אורלי לוי אבקסיס
7. פאינה קירשנבאום
8. דוד רותם
9. רוברט אילטוב
10. חמד עמאר
11. שמעון אוחיון
12. אלכס מילר
13. ליאון ליטינצקי
14. יוליה מלינובסקי
15. סמדר בת אדם לויתן
16.עודד פורר
17. ויקטור איפראימוב
18. משה מטלון
19. ליה שמטוב
20. יצחק סלבין
21. אריק נודלמן
22. אריאל פיקאר
23. ארקדי פומרנץ
24. אמיר טוובה
25. בוריס מנור
26. טליה אברבוך
27. מתן וייס
28. דניאל הרשטל
29. קלרה טיכונוביץ

 

הודעות בדבר מורשי חתימה לכנסת ה- 19

הודעות בדבר מורשי חתימה לכנסת ה- 19

ישראל ביתנו

הבחירות לכנסת ה- 19

הודעה על שמותיהם של מורשי החתימה בשם ישראל - ביתנו ובשם הרשימה המשותפת "הליכוד-ביתנו"

סעיף 6א' (א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג 1973 קובע כי "יהיה תוקף להתחייבות ממונית של סיעה או של רשימת מועמדים רק אם ניתנה בידי מי שקבעה הסיעה ופרסמה את שמותיהם לפי הנחיות מבקר המדינה"

זכויות החתימה מטעם ישראל-ביתנו, אשר יחייבו את ישראל-ביתנו בחשבונות הבנק שלה בבחירות לכנסת ה- 19 ולכל התחייבות ממונית בשם ישראל-ביתנו, בבחירות לכנסת ה- 19

מורשי החתימה מטעם ישראל-ביתנו לענין הבחירות לכנסת ה- 19 הינם: גב' פאינה קירשנבאום, גב' מאיה קופצ'יק ומר משה מלול. הרכב החתימות מחייב את חתימתה של גב' מאיה קופצ'יק ובנוסף אחד משני החותמים הנוספים.

לחתימתם של מורשי החתימה מטעם ישראל-ביתנו תצורף החותמת "ישראל –ביתנו".

מודעה זו מתפרסמת בהתאם לסעיף 5 א' לחוק מימון מפלגות התשל"ג 1973.

מורשי חתימה לכנסת ה-19 

הודעה על שמותיהם של מורשי החתימה בשם הרשימה המשותפת "הליכוד-ביתנו"

זכויות החתימה מטעם הרשימה המשותפת לכנסת ה- 19 "הליכוד – ביתנו", שיחייבו את הרשימה המשותפת בחשבונות הבנק שלה בבחירות לכנסת ה- 19 ולכל התחייבות ממונית בשם הרשימה המשותפת  "הליכוד-ביתנו": הינם כדלקמן:

קבוצה א'

מר יצחק ברוורמן

מר עמי הרמן

קבוצה ב'

גב' פאינה קירשנבאום

מר משה מלול

אופן החתימה: חתימתו של מורשה חתימה מקבוצה א' ביחד עם חתימתו של מורשה חתימה מקבוצה ב', בצירוף השם המודפס או החותמת "הליכוד-ביתנו, הבחירות לכנסת ה- 19" יחייבו את הליכוד וישראל-ביתנו לכל דבר ועניין.

בברכה,

ישראל ביתנו

הרשמה לרשימת תפוצה