רק ישראל ביתנו תשמור על ישראל ליברלית
כך נוכל לייצג את רוב הציבור בישראל ולהתמודד עם האתגרים
הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים הניצבים בפנינו.
|
גם אתם רוצים לשמור על ישראל ליברלית? הצטרפו אלינו
*
2280

עשרת הדיברות של ליברמן

  1. לא יהיו בחירות רביעיות. נפעל להקמת ממשלה ציונית ליברלית רחבה על פי העיקרון של חיה ותן לחיות.

  2. לא ניתן יד להקמת ממשלת הלכה ולא ניתן יד להקמת ממשלה עם מפלגות התומכות בטרור.

  3. שינוי מדיניות תפיסת הביטחון - מעבר מהכלה להכרעה.

  4. חוק שירות צבאי או לאומי-אזרחי חובה לכולם.

  5. השלטון המקומי יקבע בסוגיית תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בשבת - בהתאם לאופי הישוב.

  6. חוק המאפשר נישואים אזרחיים.

  7. רפורמה כוללת במערכת החינוך, בין היתר שיפור שכר המורים והכנסת לימודי ליבה בחינוך החרדי.

  8. רפורמה כוללת במערכת הבריאות ומינוי פרופ' ליאוניד אידלמן כשר מקצועי.

  9. הכנסת מינימום לגמלאים החיים מקצבאות עד ל-70% מגובה שכר המינימום והשוואת קצבת הנכות לשכר המינימום.

  10. נדרוש את תיק הפנים.