מבוא

תנועת "ישראל ביתנו" הוקמה בשנת 1999 כדי ליצור אלטרנטיבה לאומית ליברלית בזירה הפוליטית הישראלית, המתבססת על תורתו של זאב ז'בוטינסקי, ועל שלושת העקרונות עליהם נשענת...