הממשלה אישרה את יוזמת אביגדור ליברמן לבחון את העברת מרכזי השיקום והאחזקה של צה"ל ואת מפעל טנק המרכבה לאזור התעשייה 'ציפורית'

הממשלה אישרה את יוזמת אביגדור ליברמן לבחון את העברת מרכזי השיקום והאחזקה של צה"ל ואת מפעל טנק המרכבה לאזור התעשייה 'ציפורית'

ממשלת ישראל אישרה את הצעת המחליטים לבחינת העתקת מרכזי השיקום והאחזקה של צה"ל (מש"א 7000) ממחנות תל-השומר, צריפין וחיפה לאזור התעשייה 'ציפורית' שליד צומת גולני. כזכור, בהנחיית שר הביטחון, אביגדור ליברמן, קיים מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אודי אדם עבודת מטה לבחינת החלופות השונות להעתקת המש"א, שבסיומה המליץ בפני השר על אזור התעשייה ציפורית כמתאים ביותר.

העברת המש"א הינה מהלך תשתיתי מורכב ועתיר משאבים שייפרס על-פני מספר שנים. התכנית תביא לפינוי  כ-670 דונמים באזורי הביקוש במטרופולין תל-אביב, חיפה וראשון לציון וכן תייצר מקומות עבודה רבים בגליל.

שר הביטחון, אביגדור ליברמן: "התכנית שגיבשנו בשנה האחרונה קורמת עור וגידים, ובגיבוי הממשלה תהפוך לתכנית אופרטיבית, עם תקציב ולוחות זמנים. זוהי בשורה אמיתית לתעסוקה בגליל ודוגמא נוספת לחשיבות הרבה שמשרד הביטחון  רואה בחיזוק הפריפריה בצפון ובדרום"

על-פי החלטת הממשלה, תוצג בתוך כ-60 ימים תכנית להעתקה, שתכלול בין השאר: את פירוט המתחמים המתפנים, התקציב הנדרש, מקורות התקציב, אופן ומועדי הפינוי, אבני דרך ליישום התכנית, התייעלות בתפעול השוטף, בחינת מענה לכוח האדם המועסק במחנות הקיימים וכן בחינת מענה המגורים בצפון לעובדי המש"א ובני משפחותיהם. כמו כן הנחתה הממשלה את משרד התחבורה לבחון את הצרכים התחבורתיים המתאימים למתחם ציפורית בהתאם למסקנות הצוות.

מרכז השיקום והאחזקה של צה"ל (מש"א 7000) הינו מרכז האחזקה הגדול והחשוב ביותר של זרוע היבשה בשגרה ובחירום. המש"א נחשב למרכז הלוגיסטיקה היצרני הגדול בישראל והוא מתמחה בתכנון, ייצור, שיקום ואחזקת אמל"ח, מערכות ומכלולים עבור צה"ל. פרויקט הדגל של המש"א הינו ייצור טנקי המרכבה לדורותיהם ונגמ"שי הנמר. המש"א פרוס בשלושה מוקדים ברחבי הארץ: המפקדה ומפעל המרכבה בתל השומר, מפעל הרכב בחיפה ומפעל התקשוב במחנה צריפין.  לשם מימוש הפרויקט יידרש הצוות הבינמשרדי ובו נציגי האוצר ורמ''י לגבש יחד עם משרד הביטחון את פרטי המשאבים אשר יוקצו לפרויקט בהסתמך על ההכנסות מהקרקעות המתפנות