ליברמן: "אני מציע מאוד לשכנינו מצפון לא לנסות אותנו ולא לשגר איומים"

ליברמן: "אני מציע מאוד לשכנינו מצפון לא לנסות אותנו ולא לשגר איומים"

"כולנו מקווים שיום אחד המזרח התיכון יהפוך לאזור של שלום, שיתוף פעולה ודו קיום. אך לצערי, גם היום שמענו איומים שבאים מהגבול הצפוני שלנו, ואני מתכוון לדבריו של סגן שר החוץ הסורי, שפעם נוספת השתלח וגידף את מדינת ישראל. הוא לא איים על היהודים ולא על הבדואים ולא על הנוצרים ולא על הדרוזים ולא על המוסלמים. שמענו איומים אינספור כנגד מדינת ישראל כולה.

"הייתי רוצה להגיד שאנחנו אכן סובלניים ואנחנו שקולים. אבל אני מציע מאוד לשכנינו מצפון לא לנסות אותנו ולא לשגר איומים, כי אנחנו לוקחים את כל האיומים ברצינות. ואני לא מציע להם לנסות אותנו ואני לא מציע להיכנס לעימות עם מדינת ישראל. כי מבחינתם זה ייגמר רע. רע מאוד.

"התרומה של המתגייסים הבדואים לְצה"ל וּלְבִיטְחון המדינה רבה מאוד. מדי יום הם מְסַיְּעִים בְּסִיכול פיגועים בְּשטח ישראל, ויש להם יכולות ייחודיות וּמשמעותיות מאוד.

"מצד שני, אנחנו יודעים על משפָּחות של חללים בדואים, המבקשות שלא יפורסמו שמותיהם של יקיריהן שנפלו, מתוך חשש מֵחֶרם או נִידוי. אנחנו מוּדָעים לכך שמתגייסים, שהחליטו בְּצַעד אזרחי אמיץ מאוד לקשור את חייהם בְּצה"ל וּבַחברה הישְרְאלית כולה, נמצאים לא פַּעם בִּדילמות מורכבות. ברור לנו שאירועים שונים משפיעים על הרצון להשתלב או להסתגר. אנחנו נותנים את הדעת על כך וּפועלים כדי ליצור הבנה של אַחְדות הגורל וּכְדֵי לִסלול נתיבי חיים של שיתוף וכבוד הדדי.

כמובן, מדובר גם בִּפתיחות, שעדיין נדרשת מֵהַחברה הישְרְאלית, לקבל את המיעוט ואת השונֶה, מתוך הבנה ש"כולנו רקמה אנושית אחת. כולנו".