בקרוב- תרומתה של העדה הדרוזית תיצרב לעד בתולדות ישראל

בקרוב- תרומתה של העדה הדרוזית תיצרב לעד בתולדות ישראל

היום עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה בתמיכתם של 17 חברי כנסת וללא התנגדות, הצעת חוק ״ציון יום לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית״ של סגן יו״ר הכנסת ח״כ חמד עמאר.

ח״כ חמד עמאר: ״מטרת הצעת חוק זו היא ציון פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל בבניין הארץ, בחיזוק הביטחון ובעיצוב פני החברה הישראלית כחברה שוויונית ומגוונת, ביום לאומי.

עוד הוסיף ואמר כי: ״בני העדה הדרוזית קשרו את גורלם בגורל מדינת ישראל והביעו את נאמנותם לה עוד לפני קום המדינה. ציון היום הלאומי לעדה הדרוזית יתרום רבות לחיזוק מעמדם של בני העדה בחברה הישראלית, שתוכל להכיר, להוקיר ולכבד את מורשתה, פועלה ותרומתה של העדה הדרוזית למדינת ישראל.

כמו כן תינתן הזדמנות אמיתית לבני העדה הדרוזית לפרוש את פועלם ותרומתם בפני כל אזרחי מדינת ישראל ביום לאומי שייוחד למען מטרה חשובה זו״.

יום זה יחול מידי שנה ביום 1 במרס, היום שבו החל בשנת 1956 גיוס החובה של בני העדה הדרוזית לצה"ל״. יום זה ויצוין במגוון דרכים: במחנות צה"ל ובבתי הספר יוקדש זמן ללימוד הנושאים הנוגעים למטרת חוק זה; הכנסת תקיים ישיבה ממלכתית; יתקיים טקס מרכזי לפי החלטת הממשלה; יתקיים טקס בבית הנשיא; והממשלה תעודד קיום פעילות להנחלת מורשת העדה.

הממונה על ביצוע החוק יהיה שר הביטחון*.

 

הרשמה לרשימת תפוצה