התפקד

שלום רב,
באפשרותך להתפקד למפלגת "ישראל ביתנו" דרך אתר האינטרנט ולשלם את דמי החבר באמצעות כרטיס האשראי.
נא מלא את הפרטים הרשומים מטה.
לידיעתך, תעריף דמי החבר למפלגה לשנה (יש לחדש את חברותך מדי שנה):
רגיל - 72 ש''ח
פנסיונר/נכה - 48 ש''ח
עולה חדש (עד 3 שנים בארץ), תלמיד (כיתה י"א ומעלה ובן 17 ומעלה), סטודנט, חייל - 24 ש''ח.
לפרטים נוספים וסיוע ניתן להתקשר למשרדי המפלגה - 02-5012999 או ליצור איתנו קשר דרך האתר.
הפנייה והטופס מנוסחים בלשון זכר, אך פונים לשני המינים.

הבהרה:

על פי חוק מימון מפלגות אדם המבקש להתפקד למפלגה פוקד את עצמו בלבד ובאמצעי תשלום השייך לו. חל איסור לפקוד אנשים אחרים באמצעי תשלום שאינו שלהם וללא הסכמתם.

בבואך להתפקד חובה לוודא כי מתקיימים התנאים הבאים:

  1.  כאשר את/ה מוסר את פרטי כרטיס החיוב באתר עליך לוודא כי הוא שייך לך או לבן משפחה מדרגה ראשונה המתגורר יחד עמך.
  2. איש לא שילם לך בעבור ההתפקדותך למפלגת ישראל ביתנו ולא נתן או הבטיח לך כל תמורה חומרית או אחרת על כך.
  3. לא התפקדת בשם אדם אחר מלבד עצמך.
  4.  אין כל מניעה חוקית או אחרת מהתפקדותך ומתשלום דמי החבר בכרטיס החיוב האמור.

פרטים אישיים

מין

כתובת מגוריםפרטי התקשרות

 

דמי חבר לשנה

נא למלא את כל השדות הנדרשים!
תודה!