תרומות בהתאם למפורט להלן  ניתן לשלוח בהמחאה בלבד למפלגת "ישראל ביתנו", רח' השדרה המרכזית 15, מודיעין 7173002. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי המפלגה בטל' 02-5012999.

* מי רשאי לתרום למפלגה?

כל אדם בעל זכות בחירה לכנסת רשאי לתרום למפלגה. מי שאינו בעל זכות בחירה לכנסת, כגון קטין או אזרח זר, אינו רשאי לתרום. גם לתאגיד (כגון חברה או עמותה), בין שהוא ישראלי ובין שאיננו ישראלי, אסור לתרום למפלגה.

* מהו סכום התרומה המותר?

חוק מימון מפלגות קובע סכום מרבי לתרומה בשנה שלא מתקיימות בה בחירות וסכום גבוה יותר לשנה שמתקיימות בה בחירות. בשנה שבה מתקיימות בחירות, מותר לתרום עד 2,000 ₪. בשנה בה לא מתקיימות בחירות מותר לתרום עד 1,000 ₪. תרומות יש להפקיד לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלתן. תרומות במזומן – יש לצרף הצהרה חתומה של התורם שתרם מכספו שלו ולא עבור אף אחד אחר מלבדו.

* האם בני משפחה אחת רשאים לתרום כל אחד בנפרד?

חוק מימון מפלגות מגביל את סכום התרומה ל"אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו". פירוש הדבר הוא, כי סך התרומה המשפחתית, הכוללת את תרומתם של בני המשפחה התלויים לפרנסתם בראש המשפחה ושלו עצמו, לא תהיה גדולה מהסכום המרבי.

* האם רק כסף נחשב לתרומה?

לא. גם אספקת טובין או שירותים ממי שדרכו לעסוק בכך נחשבת לתרומה. שווי התרומה נקבע לפי שווי הטובין או השירותים שסופקו.

* האם מתן התרומה נשמר בסוד?

לא. מפלגה המקבלת תרומה חייבת לרשום אותה ולהוציא כנגדה קבלה ובה פרטי התורם. למפלגה אסור לקבל תרומה בעילום שם. רשימת התורמים נתונה לביקורת מבקר המדינה, והוא בודק אם לא התקבלו תרומות בניגוד לחוק. יתר על כן, כל תרומה בשווי 500 ש"ח ויותר מתפרסמת, יחד עם פרטי התורם, באינטרנט וב"רשומות".

האם החוק קובע עונשים על נתינה וקבלה של תרומות לא חוקיות?

כן. לפי חוק מימון מפלגות, מפלגה שקיבלה תרומות בניגוד לחוק, תקבל דין וחשבון לא חיובי ממבקר המדינה, ויישלל ממנה חלק מהמימון הממלכתי שהיא זכאית לו למימון הוצאותיה על הבחירות. כמו כן, יהיה עליה לשלם לאוצר המדינה סכום ששוויו פי שניים מסכום התרומה הבלתי חוקית. מבקר המדינה רשאי על פי שיקול דעתו להקל בסנקציות אלה. עוד קובע החוק עונש מאסר למי שנותן ביודעין תרומה לא חוקית או מקבל ביודעין תרומה כזאת בשם סיעה או רשימת מועמדים.

עוד ניתן לקרוא במסמך מאתר מבקר המדינה

רשימת תרומות לצפייה:

רשימת תרומות 2008 שוטף

רשימת תרומות 2008 מוניצפאלי

רשימת תרומות 2008 כנסת

רשימת תרומות 2009

רשימת תרומות 2010

רשימת תרומות 2012

רשימת תרומות לבחירות לכנסת ה-19

רשימת תרומות 2013

רשימת תרומות בחירות מוניציפליות 10/2013

רשימת תרומות 2014

רשימת תרומות -בחירות לכנסת ה 20

רשימת תרומות 2015

רשימת תרומות 2016

רשימת תרומות 2018

רשימת תרומות מוניציפלי

רשימת תרומות 2019

רשימת תרומות 2020

רשימת תרומות 2021

רשימת תרומות 2022

הרשמה לרשימת תפוצה